Vì sao doanh nghiệp thành lập mới cao kỷ lục nhưng thu ngân sách giảm?

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, năm 2016 số doanh nghiệp thành lập mới đạt mức cao kỉ lục 110.100 doanh nghiệp nhưng trong đó chỉ có 41% doanh nghiệp có đóng góp vào ngân sách nhà nước.

523
Các đại biểu tham dự buổi họp báo.

Blogfamily – Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, năm 2016 số doanh nghiệp thành lập mới đạt mức cao kỉ lục 110.100 doanh nghiệp nhưng trong đó chỉ có 41% doanh nghiệp có đóng góp vào ngân sách nhà nước.

Tại buổi Họp báo “Công bố một số chỉ tiêu chủ yếu phản ánh tình hình phát triển doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” của Tổng cục Thống kê diễn ra sáng nay 11/4, đại diện Ban tổ chức, ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê đã công bố kết quả tính toán sơ bộ một số chỉ tiêu đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhằm tiến tới hoàn thiện một bộ chỉ số gồm các quyền số nhằm đánh giá, xếp hạng và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững và có lợi nhuận.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, bên cạnh các chỉ tiêu chính như: số doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động trong khu vực doanh nghiệp, vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh, doanh thu của khu vực doanh nghiệp, lợi nhuận của khu vực doanh nghiệp và đóng góp vào ngân sách nhà nước của khối doanh nghiệp..sẽ có những chỉ số phụ và dự kiến bộ chỉ số này sẽ được hoàn thiện vào cuối năm nay.

Ông Vinh cho biết: Tổng số doanh nghiệp tính đến thời điểm 31/12/2016 là 477.808 doanh nghiệp, tăng 8% so với năm 2015. Trong đó, số doanh nghiệp thành lập mới cả nước năm 2016 đạt kỷ lục 110.100 , tăng 16,2% so với năm 2015. Riêng Trung du miền núi phía Bắc tăng 20,2%; Đồng bằng sông Cửu Long tăng 18,3%, Đông Nam Bộ tăng 15,4%. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai thành phố có tốc độ phát triển doanh nghiệp đang hoạt động năm 2016 so với năm 2015 chiếm tỷ trọng cao so với cả nước lần lượt với các mức tăng 7,8% tương ứng với 36,5% và 6,5% tương ứng với 23,1%.

Tuy nhiên, số doanh nghiệp ngừng hoạt động có đăng ký trên phạm vi cả nước cũng rất lớn là 19.917 doanh nghiệp, tăng 27,3% so với năm 2015.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, cả nước có 26.689 doanh nghiệp trở lại hoạt động năm 2016 sau một thời gian ngừng hoạt động. Ngoài ra, cả nước cũng có 12.478 doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể, tăng 31,8% so với năm 2015.

Tổng vốn thu hút và khu vực doanh nghiệp cả nước tại thời điểm 31.12.2015 đạt 23.656 nghìn tỷ đồng. Bình quân giai đoạn 2000 – 2015 mỗi năm khu vực doanh nghiệp thu hút tăng thêm 22,8%. Năm 2015 tổng số doanh thu theo giá hiện hành của khu vực doanh nghiệp đạt 14.949. nghìn tỷ đồng; lợi nhuận trong giai đoạn này cũng tăng 19%; đóng góp vào khối ngân sách Nhà nước của khu vực doanh nghiệp năm 2015 là 746.4 nghìn tỷ đồng, tăng 18,2%.

Liên quan đến vấn đề số các doanh nghiệp thành lập mới tăng cao kỉ lục trong quý IV năm 2016, nhưng GDP quý I năm 2017 lại giảm? Ông Phạm Đình Thúy Vụ trưởng Vụ thống kê công nghiệp, Tổng cục thống kê lý giải, mặc dù các doanh nghiệp của Việt Nam thường được đánh giá là phát triển nhanh, mạnh và phát triển theo tỷ trọng nhưng cần phải nhìn nhận vào thực tế hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp chưa hiệu quả.

Lợi nhuận của các doanh nghiệp tăng thấp là do hiện nay doanh nghiệp tăng nhanh về quy mô nhưng hiệu quả lại thấp so với nhiều nước trong khu vực như Indonesia, Thái Lan. Trong đó, trên 97% là doanh nghiệp vừa và nhỏ, gần 60% số doanh nghiệp có dưới 10 lao động, quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo.

Do đó, hoạt động của doanh nghiệp hiệu quả chưa cao, tính không bền vững và lợi nhuận không cao. Trong khi đó, các doanh nghiệp đóng góp trên 60% GDP, phản ánh tới sức khỏe của nền kinh tế. Liên quan tới đóng góp vào ngân sách Nhà nước tăng thấp hơn so với các chỉ tiêu khác, trong khi tốc độ tăng số lượng doanh nghiệp chỉ 8%.

Thông tin thêm về vấn đề này, ông Phạm Quang Vinh cho biết: “Việc GDP quý I giảm, không chỉ ảnh hưởng từ nguồn thu ngân sách giảm, mà do nhiều nguyên nhân khác, ví dụ như việc suy giảm của nông nghiệp và khai khoáng, số ngày hoạt động với tuần suất cao lại rơi vào quý IV tháng 12 năm 2016…”

Cũng trong khuôn khổ họp báo, một số nhà phân tích quan ngại rằng chỉ số đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp và bộ chỉ số PCI có trùng nhau? Về vấn đề này, ông Nguyễn Quang Vinh phân tích: có thể gọi “nôm na” rằng chỉ số CPI là “đầu vào” và chỉ số đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp là “đầu ra”. Chỉ số CPI thiên về đánh giá cảm quan của doanh nghiệp về môi trường đầu tư kinh doanh cấp tỉnh. Còn chỉ số đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp dựa trên những con số cụ thể, những số liệu sẵn có, để đánh giá về “sức khỏe” của doanh nghiệp.

Còn theo ông Phạm Đình Thúy đánh giá, chỉ số CPI và chỉ số đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ bổ sung cho nhau, với mong muốn tạo ra một hệ sinh thái kinh doanh lành mạnh, thông thoáng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Đảm bảo tiến trình mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam sẽ có 1 triệu doanh nghiệp.