Dự đoán vận mệnh qua tướng miệng

Blogfamily - Đặc điểm của miệng vòng cung là miệng cong lên trên giống như hình vòng cung, môi đầy đặn, sắc hồng nhuận.

62

Blogfamily – Đặc điểm của miệng vòng cung là miệng cong lên trên giống như hình vòng cung, môi đầy đặn, sắc hồng nhuận.

Theo Báo Đất Việt