Có điểm này trên cung Phúc Đức tại khuôn mặt, vận mệnh sáng hơn sao

Có điểm này trên cung Phúc Đức tại khuôn mặt, vận mệnh sáng hơn sao

91

Trên cung Phúc Đức có những nét này bảo đảm đời người sung sướng, giàu sang phú quý

Cung Phúc đức nằm ở hai bên mặt, giữa 2 bộ vị Thiên đình và Địa các. Người có ngũ tinh triều hướng về, cả đời đềư được hưởng phúc lộc. Người có thiên địa (Thiên đình, Địa các) triều hướng vể sẽ được hưởng ngũ phúc. Người có má tròn trán hẹp chủ những năm đầu đời vất vả. Người có trán rộng, má nhọn, cuối đời được hiển hách. Người có lông mày cao quá mắt, cả đời vận thế bình bình. Người có mắt áp sát gần với tai, không có phúc đức.

Thiên đình: Là phần giữa trán tiếp liền dưới Thiên trung (thông thường Thiên Đình và Thiên trung chiếm 1/2 bề cao của trán. Do đó, cách quan sát và ý nghĩa tương tự như Thiên trung về mặt mạng vận cá nhân,điều hơi khác là Thiên trung chủ về cha.