Bất bình đẳng giữa DN FDI và DN tư nhân trong nước

Nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang có sự phân hoá về tốc độ phát triển giữa khu vực doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp tư nhân trong nước, đặc biệt là DNNVV. Trước yêu cầu cấp thiết phải đưa ra giải pháp nhằm tăng cường liên kết DNNVV với doanh nghiệp FDI, DĐDN đã có cuộc trao đổi với ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam xung quanh câu chuyện này.

115

Nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang có sự phân hoá về tốc độ phát triển giữa khu vực doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp tư nhân trong nước, đặc biệt là DNNVV. Trước yêu cầu cấp thiết phải đưa ra giải pháp nhằm tăng cường liên kết DNNVV với doanh nghiệp FDI, DĐDN đã có cuộc trao đổi với ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam xung quanh câu chuyện này.

Ở Việt Nam hiện nay có khoảng 12 nghìn công ty FDI, phần lớn các doanh nghiệp này tập trung hoạt động trong các lĩnh vực như điện tử, dệt may… Các công ty này chỉ sử dụng 3% lực lượng lao động nhưng lại đóng góp 18% vào GDP và 70% lượng hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp đang hiện diện đầu tư tại Việt Nam là những công ty hàng đầu trên thế giới và không có gì ngạc nhiên khi khu vực FDI thể hiện sự năng động hơn, hay nói cách khác là có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

– Nhưng sự phát triển của những DN FDI này không thể giúp VN phát triển bền vững khi không kéo khu vực DN tư nhân trong nước, đặc biệt là DNNVV phát triển, thưa ông?

Thừa nhận rằng, hiệu ứng lan tỏa về công nghệ và năng suất lao động từ các đối tác nước ngoài đến các DN trong nước còn rất hạn chế.

Thực tế, các DN trong nước, mặc dù sử dụng nguồn lao động lên đến 90% nhưng đóng góp vào GDP chỉ dừng lại ở mức 30% và các lĩnh vực hoạt động chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp và phi thương mại.
Hơn nữa, năng suất lao động bình quân của khu vực tư nhân chỉ bằng 10% so với khu vực FDI. Điều này là do 97% doanh nghiệp trong nước là DNNVV với quy mô nhỏ.

– Vậy theo ông, làm thế nào để giảm khoảng cách giữa khu vực DN tư nhân và FDI, ít ra về mặt năng suất?
Để có thể đạt được năng suất lao động khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước cần thiết phải được tiếp cận vốn và công nghệ.

Những nghiên cứu và phân tích mới đây của nhóm các ngân hàng thế giới (WBG) cho thấy, trong ngành công nghiệp chế tạo, các doanh nghiệp Việt Nam khó có thể kết nối được với các doanh nghiệp FDI là do hạn chế về kỹ năng quản lý và khoảng cách công nghệ và chỉ số quản trị doanh nghiệp của Việt Nam xếp khá thấp so với các quốc gia khác như Mexico và Chile. Theo đó, các tiêu chuẩn về chất lượng, chi phí và chất lượng dịch vụ giao hàng là những rào cản đặc biệt của DNNVV trong việc trở thành đối tác cung cấp. Thêm nữa, điều tra cũng chỉ ra khả năng tiếp cận nguồn vốn cũng là một trong những khó khăn phổ biến của DNNVV mới thành lập, đặc biệt là trong ngành phần mềm điện tử. Nếu không có nguồn vốn doanh nghiệp khó bứt phá để trở thành nhà cung cấp.

– World Bank sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề này, thưa ông?

Tạo điều kiện cho khu vực tư nhân nói chung là DNNVV phát triển năng động và hiệu quả là một trong những điều kiện tiên quyết để Việt Nam duy trì tăng trưởng nhanh và toàn diện.